หน้าตัวอย่าง

slide2
slide1
slide4
slide3
การประชุม ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความ
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬาพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 1,2  และ 37 ประจำจังหวัดกระบี่

ข่าว เด่น

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬาพระราชทานให้แก่นักเรียน โรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดกระบี่
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นักเรียน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 1, 2 และ 37 มีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่ราชการจังหวัดกะบี่ เป็นประธานในพิธี หน่วยงาน One Home พม. กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราห์
และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี

 

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

 

 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000


075 611 044


krabi@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial