ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

(Chief Information officer : CIO)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง พม.

นายอนุกูล ปีดแก้ว
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ วันที่ 9 มีนาคม 2563
ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2563

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
ดำรงตำแหน่งณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2563

นางสุภัชชา สุทธิพล
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

นายณรงค์ คงคำ
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2561

ว่าที่ ร.ต. ศรัณย์ สมานพันธ์
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2557
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

นางรัชนี สุดจิตร์
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2557
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556

นางนภา เศรษฐกร
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554

นายสุรเดช ฉายะเกษตริน
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2552
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2553

นางกานดา วัชราภัย
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2548
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552

นายสกล บุญคำ
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2548

นายกิรศักดิ์ จันทรจรัสวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2546
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2547

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/https://sdbagl.org/slot-gacor/https://sdbagl.org/slot-dana/https://sdbagl.org/slot-pulsa/https://sdbagl.org/slot-pulsa/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-gacor/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-dana/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php