ประกาศหาบุคคลสูญหาย

เด็กชายอภิวัฒน์ อินชูพงษ์ อายุ ๑๔ ปี
มีลักษณะผิวดำแดง รูปร่างผอม
สูงประมาณ ๑๒๐ เชนติเมตร น้ำหนักประมาณ ๔๐ กิโลกรัม
และมีแผลเป็นบริเวณต้นแขนข้างซ้าย
วันที่หายตัวเด็กชายอภิวัฒน์ๆ สวมเสื้อยืดและกางเกงยีนส์ขาสั้น
หากผู้ใดพบเห็น หรือทราบเบาะแส กรุณาแจ้งไปยัง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 0๕๖ ๘๐๓ ๕๓๒ หรือแจ้งไปยัง
นางสาววาสิ อินชูพงษ์ (มารดา) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๗๗๘๓๗ด๒ หรือ
นายอรรถพล อินชูพงษ์ (พี่ชาย) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐ ๔๕๐๓ต๑๓


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial