รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกระบี่

รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2559

รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560

รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2561

รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562

รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563

สถานการณ์ครอบครัว

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยครอบครัว


Share: