แผน/นโยบาย/ข้อปฏิบัติ/คำสั่ง

แผนด้านดิจิทัลของหน่วยงาน

นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พม.

ข้อปฏิบัติด้านดิจิทัล สป.พม.

คำสั่ง

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial