สาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รู้ไว้ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี้


Share: