วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.กระบี่ มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานประติมากรรมปลาใบ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่


Share: