โครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ฝบท.)

นางสาวนัฏฐา ไกรสวัสดิ์

ชื่อเล่น : กวาง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

app-4png

นางสาวศิวพร แสงชัยบุญลักษณ์

ชื่อเล่น : เจี๊ยบ

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

นางสาวภัทรินธร พลอยสีขำ

ชื่อเล่น : น้ำ

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวนภัสกมล วิจารณ์ปรีชา

ชื่อเล่น : เตย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายกิตติคุณ เมฆพยม

ชื่อเล่น : เจมส์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial