ข่าวกิจกรรม

ข่าวประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง"ครั ...
อ่านต่อ

ข่าวประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ปี พ.ศ.25 ...
อ่านต่อ

ข่าวประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร "ด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ ...
อ่านต่อ

ข่าวประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมโครงการพัฒนศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.2564 ตามกิจกรรมเสริมพลังสร้างโอกาส และความเท่าเ ...
อ่านต่อ

ข่าวประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกระบี่จัดการประชุม ครั้งที่ 5/2563 ...
อ่านต่อ

ข่าวประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกระบี่ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินง ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial