โครงสร้าง

กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล
(กวข.)

นางสปัณณ์ภักค์ วัฒนพิพัฒน์กุล

ชื่อเล่น : กานต์

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นางสาวรักดี ศรีเสมอ

ชื่อเล่น : เป๊ปซี่

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

ชำนาญการ

นางสาวยุภนันท์  สมปาง

ชื่อเล่น : บรูคชีลล์

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

ชำนาญการ

นางสาวสุภาพร ศรีชัยภูมิ

ชื่อเล่น : อิ่ม

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

นางสาวธนาภรณ์ จายโจง

ชื่อเล่น : ออม

ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ

ปฏิบัติการ

นางสาวกมลวรรณ มหิธิธรรมธร

ชื่อเล่น : น้ำเพชร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ

ปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา ฉัตรกระโทก

ชื่อเล่น : หมูแดง

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

ปฏิบัติการ

นายปฏิพัทธ์ ก้อมมะณี

ชื่อเล่น : เต้ย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ปฏิบัติงาน

นายทศพร แสงโสภณ

ชื่อเล่น : บอล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวภัทรณัญช์ สิทธิสว่าง

ชื่อเล่น : กิ๊ก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายศุภิเดช อาจมนตรี

ชื่อเล่น : แต้ม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายณัฐวุฒิ อุดศรี

ชื่อเล่น : วุฒิ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/https://sdbagl.org/slot-gacor/https://sdbagl.org/slot-dana/https://sdbagl.org/slot-pulsa/https://sdbagl.org/slot-pulsa/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-gacor/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-dana/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php